About the project

The Centre for Preventive Care is a project by Södersjukhuset’s innovation department in collaboration with Bloom Type foundry.

With this project, we want to illuminate the possible consequences of technological and scientific developments we can detect today, in order to trigger broad, inclusive conversations about the future.

The project is financed by Vinnova – Sweden’s innovation agency and responds to their call for future prototypes.

Future prototypes aim to make possible futures more concrete so that we can better imagine the futures we want to exist, how we can get there and how we can avoid the futures we don’t want to create. – Vinnova

The Team

The core team:
Maria Stockhaus, Södersjukhuset 
Baptiste Guesnon, Bloom type foundry 
Clara Chague, Södersjukhuset 
Pomme van Hoof, Södersjukhuset 
Nora Linnros,  Södersjukhuset

Additional contributors:  
Our collaborator, Sofia Kax, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
Our mentor, Paul Neeley, Neeley worldwide and School of Critical Design

Photography and film:
Stephanie Wiegner  

Actors:
Tage Granit 

Contact

Don’t hesitate to contact us.

For questions regarding The Centre for Preventive Care,
contact Pomme van Hoof

For questions regarding the creative technology part,
contact
Baptiste Guesnon (Bloom type foundry)

Bonus Material

Feel free to download the photos and film, use it as an example or draw inspiration from it. You can also recreate a part of the installation using the bonus material provided. This includes a desktop version of the Oracle and posters with questions to spark a conversation. If you need guidance with using the material, dont hesitate to reach out. Also, we would love to hear back from you how it went. 

In the media

May 2023

The Centre for Preventive Care – What are the pros and cons of a healthcare system build on prediction and prevention? | Vitalis 2023 (invitepeople.com)

Watch Maria and Pomme present the project at Vitalis which is the Nordic region’s largest conference and exhibition focused on transforming healthcare and social Welfare.

April 2023
Årets nominerade i Design S 2023!

“Design S är ingen trendkänslig yngling – i år firar utmärkelsen 40 år av oberoende juryverksamhet för att hylla det som konsekvent håller måttet på designbranschens expanderande fält. I dag kan vi med glädje avslöja de nominerade bidragen i Design S – Swedish Design Awards!”)

We are nominated for the Design S award in the category “Design for systemic transformation”! 

“The Centre for Preventive Care at Södersjukhuset in Stockholm uses speculative design as a way to forge dialogue, insight and understanding in healthcare. The speculative design challenges participants to discuss the life and care they wish to have by use of aesthetically refined artefacts, enabling a more authentic and engaging dialogue.” (Jury statement)

Concept Correspondent: Let’s play make believe, Saara Järvinen, Kuudes  

“What makes this specific project especially valuable and impressive is that it was conducted by a public sector organization in a field that is highly regulated and traditionally rigid.”

November 2022  
Reaktion av besökare Anders Brinne, Vinnova 

“Snyggt upplägg och bra facilitering av dialog och reflektioner kring frågeställningar om etik, teknik och integritet i framtidens sjukvård.
Prediktionen för min del blev att mitt liv riskerar att förkortas på grund av bristen på vänskapsrelationer (som tur är finns det ett piller). Så PM:a mig, den som vill följa med på AW – first round on me :-)”

Preventionsmottagningen, Press release

“Preventionsmottagningen på Södersjukhuset bjuder in till att uppleva ett fiktivt vårdsbesök 30 år fram i tiden och ger möjlighet att reflektera över för- och nackdelar med ett sjukvårdssystem baserat på förutsägelse och prevention.”

October 2022
Preventionsmottagningen utforskar framtidens hälsa, Nyheter Vinnova 

“Preventionsmottagningen är ett bra exempel på hur vi kan öppna upp för dialog med invånarna om möjliga innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården. För oss på Vinnova är det ett kvitto på behovet av att se på innovation ur flera perspektiv, exempelvis att nya tekniska lösningar behöver gå hand i hand med utveckling av etik och regelverk, affärsmodeller och kompetens.”

Fyra titthål in i framtiden, Joakim Skog, Vinnova 

“Vinnova har under 2022 finansierat 11 projekt som arbetat med verktyg och metoder inom framsyn och spekulativ design. I processen har aktörer aktiva inom konstvärlden, näringslivet, offentlig sektor och akademi arbetat med att blottlägga, undersöka och omförhandla de värderingar, normer och idéer som ligger till grund för hur vi organiserat vårt samhälle.”

September 2022
Preventionsmottagningen by Jonas Tranell, Vinnova  

“Jag har redan bestämt mig att jag ska bege mig till Södersjukhuset för att besöka den slutgiltiga framtidsprototypen. Den har fått mig att ställa frågor som jag inte tidigare ägnat mycket tid åt, och jag har börjat tänka i helt nya tankebanor.”